-
-

Výměna oleje v automatické převodovce – autoservis AZM Brno

Rychlá poptávka

Auto Moto Logo
Jsme členem profesionální sítě autoservisů AUTO - AUTO.

V rámci rozšiřování služeb Autoservisu-AZM nabízíme našim zákazníkům od roku 2015 (jako první v Brně) profesionální výměnu oleje v automatických převodovkách za použití moderních specializovaných přístrojů, které spolu s odborně proškolenými pracovníky s dlouhou praxí v provozu poskytnou vaší automatické převodovce maximální péči.

Lépe měnit olej než draze opravit převodovku!

Proč a kdy olej v automatické převodovce měnit?

Mezi širší veřejností dnes převládá zcela mylný názor, že automatické převodovky mají takzvanou doživotní náplň oleje z výroby a tudíž se o výměnu oleje v ní starat nemusí. Jde o velký omyl způsobený neinformovaností. Dnešní moderní automatické převodovky jsou daleko složitější a jemnější zařízení než motory vašich aut, ve kterých si necháte měnit olej zcela automaticky.

V útrobách automatické převodovky se nachází přesný hydraulicko‑mechanický přenos síly motoru na kola vozu, velice citlivý na jakékoliv znečištění oleje. Stárnoucí olej ztrácí své přirozené vlastnosti, snižuje se jeho viskozita a hustota, ulpívají v něm drobné částice vzniklé otěrem pohyblivých částí v automatické převodovce a tím vzniká velká pravděpodobnost snížení životnosti a zhoršení funkčnosti automatické převodovky (rázy při řazení, nepravidelné řazení apod.). To může vést k vážné závadě (hydrodynamický měnič momentu, lamelové spojky, planetové soukolí apod.), proto je třeba věnovat výměně oleje v automatické převodovce dostatek pozornosti, a to v pravidelných intervalech.

Doporučený interval výměny oleje v automatické převodovce je u nového vozu po najetí 100.000km, a poté každých 60.000km.

GFX | vymena_oleje_automaticke_prevodovky_DSG.png
Výměna oleje v automatické převodovce

 

Nejčastější chyby

Nejčastějšími chybami při používání automatické převodovky, které zpravidla vedou k jejímu poškození a následné opravě jsou:

  • zanedbání údržby (nebyla provedena výměna oleje automatické převodovky),
  • přesouvání řadicí páky do polohy neutrál N na jedoucím vozidle a opětovné přesunutí do poloh pro jízdu D - tzv. vyřazování (navíc tato činnost  zvyšuje spotřebu paliva),
  • řazení jízdních režimů při sešlápnutém plynovém pedálu (vždy napřed přesunout páku do polohy pro jízdu, až poté sešlápnout plynový pedál),
  • přesouvání řadicí páky z polohy jízda D do polohy zpátečky R (např. při poklusu o vyproštění zapadlého vozu),
  • přesunutí řadicí páky do polohy pro parkování P, když je vůz v pohybu (vozidlo musí zcela stát),
  • přílišné vytáčení motoru (tzv. agresivní jízda) s nedostatečně prohřátou automatickou převodovkou. 

Rozdíl ceny prevence a opravy automatické převodovky

Cena za výměnu filtru a oleje automatické převodovky se pohybuje od 4500 Kč u starších typů automatických převodovek, do 9000 Kč u moderních automatických převodovek podle množství oleje potřebného k výměně a ceny filtru.

Oprava převodovky - cena

Cena opravy automatické převodovky začíná na 25000 Kč, nejčastěji se pohybuje mezi 45000 Kč – 65000 Kč.

Repas převodovky - cena

V případě celkové repase se často vyšplhá nad hranici 100000 Kč.
Těmto finančně náročným opravám můžete předejít pravidelnou výměnou oleje v automatické převodovce.

Ceník výměny oleje v automatické převodovce


Výměna oleje a filtru :       4500kč-9000kč   podle množství oleje a ceny filtru.

 

V případě zájmu o výměnu oleje nás neváhejte kontaktovat.