-
-

Záruční a pozáruční servis - Brno

Rychlá poptávka

Auto Moto Logo
Jsme členem profesionální sítě autoservisů AUTO - AUTO.

  • Záručním a pozáručním servisem v našem autoservise AZM neztrácíte díky blokové výjimce EU záruku poskytovanou výrobcem!
  • Jsme členy mezinárodní sítě auto-auto® a Vaše vozidlo dokonale známe! Využíváme nejnovější německý software, který obsahuje veškeré informace pro jednotlivé modely vozidel s odbornou tel. podporou 24hod.
  • Máme všechny potřebné informace o technických parametrech Vašeho vozu a také informace o pravidelných servisních úkonech. Na základě těchto informací, dokážeme nejen naplánovat a připravit servisní prohlídku, ale také zajistit náhradní díly potřebné pro jeho provedení.
  • Zapisujeme do elektronických servisních knížek Škoda (nahrazuje klasické papírové knížky pro vozy vyrobené od roku 11/2013).
  • Používáme pouze certifikované náhradní díly za překvapivě nízké ceny – žádné čínské atrapy.  
  • Všichni pracovníci jsou pravidelně školeni, aby mohli opravovat auta s nejmodernějšími systémy.

Neutrácejte zbytečně peníze jako ve značkovém autoservisu a vyzkoušejte kvalitnější služby za polovinu peněz a bez ztráty Vaší záruky! 

  • Pro majitele vozidla vyplývá pouze povinnost dodržovat servisní intervaly stanovené výrobcem vozidla, zajistit řádné vedení záznamů v servisní knížce a dbát na to, aby byly používány díly v originální kvalitě. – Staňte se našim dalším spokojeným zákazníkem a my intervaly budeme hlídat za Vás!

Bloková výjimka = Vaše šance k úspoře výdajů za servis!

Vám jako majiteli vozidla přináší bloková výjimka EU možnost svobodné volby, kde jej necháte opravit nebo provést pravidelnou údržbu. Výrobce vozidla nesmí vázat záruky a prodloužené záruky na servis prováděný pouze v autorizovaných servisech.

Náš autoservis AZM Brno může díky dodržení postupů předepsaných výrobcem vozidla a použitím originálních nebo kvalitativně rovnocenných dílů servisovat Vaše vozy bez ztráty záruky (vyjma svolávacích akcí výrobce a oprav závad způsobených procesem výroby vozidla).

Bloková výjimka je tvořena soubory pravidel pro oblast automobilového opravárenství:

Záruky a servisní výkony v průběhu záruční lhůty

Automobiloví výrobci nemohou dle nařízení EU podmiňovat platnost záruky opravami nebo servisem vozidla ve své vlastní síti nebo použitím svých vlastních značkových originálních náhradních dílů. V souladu s novými pravidly platnými od 1. června 2010 mohou spotřebitelé využívat neautorizovanou opravnu jako je náš autoservis AZM za účelem pravidelného servisu nebo oprav, a to jak v průběhu zákonem stanovené záruční lhůty, tak i v průběhu prodloužené záruční lhůty.

Svolávací akce, bezplatné servisní a záruční práce

Jakákoliv závada vyplývající z procesu výroby vozidla musí být opravena výrobcem vozidla. V případě, kdy jsou náklady hrazeny výrobcem, tedy například v případě svolávací akce nebo bezplatného servisu nebo záruční práce apod., musí být tyto práce vykonány v místech stanovených výrobcem. V takových případech neplatí za práci vykonávanou servisním střediskem majitel vozidla a veškeré náklady hradí výrobce vozidla. Výrobce také v takovém případě určuje, které náhradní díly budou použity.